Leder:
Tommy Løkken, E-post: post@evs1881.no, Tlf 908 46 956

Nesteleder:
Tone Asbjørnslett, E-post: nestleder@evs1881.no

Marked/økonomi:
Geir-Helge Sjaaeng, E-post: Geir-Helge.Sjaaeng@fhp-ww.com

Eiendomsdrift:
Ola Erik Haugseth 

Hopp - og kombinert
Svein Brurud

Langrenn:
Michal Hammer

Styremedlemer:
Marianne Lie Løkken
Camilla Jakobsen

Varamedlem:
Anna Hansen