Klubben har for tiden ingen aktive kombinertutøvere.
Ønsker du å starte med denne fine aktiviteten, ta kontakt med klubben.