Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Eidsvold Værks skiklub.

  08.08.2021 Kl. 15:59  

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Eidsvold Værks skiklub.

 

Årsmøtet avholdes 26.8.2021 kl.1830 på Skistua.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter 

Saksliste

Vedlegg 1

Vedlegg 2

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvold Værks Skiklub i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvold Værks Skiklub. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Spørsmål som gjelder årsmøtet, EVS kan kontaktes på post@evs1881.no

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret


Vis alle nyheter